Katarzyna Maciejewska „Samorządowcem Przyjaznym Rodzinie”

DSC07612DyplomSamorzadowiecPrzyjaznyRodzinie

Radna Rady Powiatu Będzińskiego Katarzyna Maciejewska została uhonorowana tytułem Samorządowca Przyjaznego Rodzinie przez Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny. Tytuł został przyznany w Warszawie podczas uroczystej gali z okazji obchodów Narodowego Dnia Życia 24 marca 2015 roku. – Tytuł „Samorządowiec Przyjazny Rodzinie” przyznaliśmy za stosowanie się do Dekalogu Samorządowca Przyjaznego Rodzinie, który uwzględnia m.in. pełne zaangażowanie w pracę na rzecz wspólnoty samorządowej, kierowania się zasadami kultury chrześcijańskiej, wspierania małżeństwa, wspieranie inicjatyw społecznych zwiększających rolę rodziny… – mówi Paweł Kwaśniak, Prezes Zarządu Fundacji Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny.
DSC07558Fundacja przyznająca certyfikaty „Kandydata Przyjaznego Rodzinie” i tytuły „Samorządowca Przyjaznego Rodzinie” powstała aby promować, inicjować oraz wspierać działania podkreślające wartość życia i rodziny. Powstała, by pracować nad rozwiązaniami, które stworzą przyjazne warunki dla rodzin w wypełnieniu jej naturalnych funkcji, w myśl zasady: rodzina receptą na szczęście. Doświadczenia osób działających w Fundacji, oparte są o przedsięwzięcia związane m.in. z obchodami Narodowego Dnia Życia, Marszami dla Życia i Rodziny, kampanią „Stop dyktaturze mniejszości!” czy „STOP pigułce śmierci!”.
DSC07584 Otrzymany tytuł „Samorządowca Przyjaznego Rodzinie” to dla mnie wielki zaszczyt. Ale to także poważne zobowiązanie. Myślę, że inicjowane i organizowane od wielu lat, wspólnie z innymi, zwłaszcza z koleżanką Anną Koczur, liczne inicjatywy na rzecz rodziny i życia, to za mało. Oprócz Dni Życia i Rodziny, marszów, konkursów, obchodów Narodowego Dnia Życia i Dni Świętości Życia, samorządowiec musi robić coś więcej.PodczasGalimówi laureatka Katarzyna Maciejewska. – Podczas wojewódzkiej gali kampanii „Rodzina ma głos”, która odbyła się w Katowicach przed wyborami 3 listopada, otrzymałam Certyfikat Kandydata Przyjaznego Rodzinie. Jest on przyznawany osobom, które podejmują działania na DSC07625rzecz rodziny i kandydują w wyborach. Podpisałam wtedy, podobnie jak kilku innych kandydatów z naszego województwa, zobowiązanie tzw. Dekalog Samorządowca Przyjaznego Rodzinie. Podczas II Kongresu Polskiej Rodziny, który odbył się 17 maja 2014 r., spisane zostały zasady gwarantujące prawidłową pracę samorządu na rzecz rodziców i ich dzieci. Po objęciu funkcji publicznej z wyboru społeczności lokalnej, zobowiązałam się wówczas m.in. do: kierowania się w działalności publicznej zasadami wyrosłymi z kultury zakorzenionej w chrześcijańskim dziedzictwie narodu; wspierania małżeństwa (związku kobiety i mężczyzny) oraz rodziny jako naturalnego środowiska wychowywania dzieci; podejmowania i wspierania inicjatyw zwiększających rolę rodziców w procesach edukacyjnych; wspierania nauczycieli i wychowawców w promowaniu naturalnych wzorców życia rodzinnego oraz ochrony dzieci i młodzieży przed deprawacją; promowania tradycji i historii wspólnoty lokalnej z poszanowaniem integralności państwa i dziedzictwa narodowego; wspierania instytucji samorządowych (organizatorów kultury, nauki i sportu) w działaniach dla rozwoju rodziny, zgodnie z utrwalonymi tradycją, normami, zasadami i wartościami; dysponowania i zarządzania pieniędzmi publicznymi według zasady roztropności, oszczędności i celowości ich wydawania; we wszystkich działaniach publicznych kierowania się prawym sumieniem w oparciu o zasady sprawiedliwości, uczciwości i roztropności. – informuje laureatka. – Są to te zasady, którymi powinnam się kierować pełniąc funkcję radnej w działalności samorządowej.
DSC07618Podczas Gali wręczone zostały także: statuetki Tulipana DSC07663Narodowego Dnia Życia. Nagrodę honorową otrzymał prof. Bogdan Chazan. Uzasadnienie tej nominacji brzmi: ”Wierność wyznawanym zasadom i niezłomność w obronie życia to przymioty, które cechują naszego honorowego laureata. Jego postać pokazuje jednak również, że za te cechy DSC07581przychodzić płacić słoną cenę, a odpłatą za oddanie życia wartościom nie zawsze są laury, ale często niechęć, ostracyzm i niezrozumienie”. Wraz z życzeniami wytrwałości, męstwa i nadziei Honorowy Tulipan Narodowego Dnia Życia został przekazany profesorowi Bogdanowi Chazanowi. Nagroda w kategorii Dziennikarz powędrowała do Agaty Puścikowskiej, redaktorki „Gościa Niedzielnego”. Nagroda w kategorii Samorząd otrzymało Miasto Białystok. Nagrodę w kategorii Inicjatywa społeczna otrzymało Stowarzyszenie Twoja Sprawa.

Podziel się na:
  • Print
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Dodaj do ulubionych
  • Twitter