Mieszkańcy ulicy Sieleckiej „tracą cierpliwość”

Kilku lat temu rozpoczęła się przebudowa ulicy Sieleckiej w Będzinie. II etap remontu został ukończony w 2021 r. Od kilku miesięcy trwa trzeci etap dzięki współfinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. I to jest optymistyczna wiadomość. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie uciążliwości, na które skarżą się zniecierpliwieni Mieszkańcy. Wiadomo, że podczas remontu, muszą się one pojawić, ale pytanie czy takie…?

W tej sprawie napisałam wczoraj tj. 30 stycznia Interpelację prosząc o zminimalizowanie uciążliwości wynikających z przebudowy w/w drogi powiatowej. Mieszkańcy czują się (cytat) „wykluczeni społecznie i komunikacyjnie”. Rozumiem, że remonty wiążą się z uciążliwościami ale proszę o ich zminimalizowanie.

Mieszkańcy skarżą się, że nie mają tymczasowych bezpiecznych kładek/przejść do swoich domów, istnieje też problem bezpiecznego dotarcia do szkół, miejsc pracy, sklepów, placówek związanych z opieką medyczną itp. Według pozyskanych informacji Mieszkańcy zostali pozbawieni przejścia dla pieszych zlokalizowanego na torowisku na pograniczu Będzina i Sosnowca. Dodatkowo np. niezabezpieczony kanał (foto) przy wjeździe na posesje przy ul. Sieleckiej, lokatorzy sami muszą zabezpieczać, żeby nie urwać koła w pojazdach.

Sądzę, że w tym przypadku, zabrakło odpowiedniej konsultacji i spotkania z Mieszkańcami, których bezpośrednio dotyka problem związany z trwającą przebudową.

Mieszkańcy mówią, że (cyt.) „tracą cierpliwość”. Uważam, że przy dobrej woli i kontroli nadzoru, da się pomóc Mieszkańcom. Bardzo proszę o szybką interwencję w tej sprawie.

Jak czytamy na stronie Starostwa Powiatowego w Będzinie: https://powiat.bedzin.pl/aktualnosci/index/-III-etap-przebudowy-drogi-przy-ul.-Sieleckiej/idn:190  w tekście opublikowanym 08/11 2022
#Aktualności

III etap przebudowy drogi przy ul. Sieleckiej

W Będzinie przy ulicy Sieleckiej trwa kolejny etap przebudowy drogi powiatowej 4722S na odcinku o dł.  ok. 220 m. Zakres prac zakłada m.in. wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni jezdni oraz chodnika wraz z wjazdami do posesji na ul. Sieleckiej. Przebudowane zostaną również zatoki autobusowe. Dla potrzeb prawidłowego odwodnienia odcinka pasa drogowego przewiduje się zabudowę nowych studni rewizyjnych na istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz studzienek ściekowych z przykanalikami. Wartość umowna robót ok. 1 350 000 zł. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości ok. 1 070 000 zł.
Podziel się na:
  • Print
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Dodaj do ulubionych
  • Twitter