UWAGA -„STREFA ZAMIESZKANIA”! czyli zasady korzystania z osiedlowych dróg

W styczniu otrzymałam odpowiedź na moją Interpelację radnej w sprawie odmalowania poziomego oznakowania przejść dla pieszych na ul. rtm.W.Pileckiego w Będzinie. W imieniu Mieszkańców, którzy pieszo czy pojazdami poruszają się po drogach osiedlowych, poprosiłam o ponowne odmalowanie poziomego oznakowania na w/w drodze. Pragnę poinformować wszystkich użytkowników dróg, że nie zostaną odmalowane pasy tzw. zebra ponieważ wg. władz nie jest to konieczne. Oto fragment treści odpowiedzi na moje pismo. Czytamy w niej m.in.: >wszystkie drogi dojazdowe oraz ul. W. Pileckiego w Będzinie oznakowane są znakiem pionowym D-40 „strefa zamieszkania”, w której obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, w której pieszy może poruszać się swobodnie po całej udostępnionej do użytku drogowego publicznego przestrzeni i ma pierwszeństwo nad pojazdami (kierujący musi ustąpić pieszemu w każdym wypadku), jak również w strefie zamieszkania obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h.< (cały tekst Odpowiedzi na: https://www.facebook.com/photo/?fbid=24717184374563095&set=pcb.24717185424562990)

Podziel się na:
  • Print
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Dodaj do ulubionych
  • Twitter