Radna

Radna Powiatu Będzińskiego (kadencja 2014-2018). Debiutuje w Radzie Powiatu Będzińskiego. Do tej pory przez dwie kadencje (osiem lat) była radną Rady Miejskiej Będzina. W Radzie Powiatu Będzińskiego została jednogłośnie wybrana na wiceprzewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury i Promocji. Należy do Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, w którym jest wiceprzewodniczącą. DYŻURY Radnej: trzecie wtorki miesiąca, w godz. 16.00- 17.00 – II Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego w Będzinie.

Radna Rady Miejskiej Będzina (z okręgu Śródmieście – Warpie) w latach 2002-2006 i 2010-2014. Pierwszy raz o mandat radnej ubiegała się w 2002 r. startując z listy Komitetu Rozwoju Będzina. Osiągnęła dobry wynik uzyskując poparcie mieszkańców Będzina. Była wówczas najmłodszą radną w tej Radzie. W 2010 r. po raz drugi zaufali jej mieszkańcy. Jako radna Będzina pracowała w Komisjach: Budżetu Miasta i Społecznej. Od 2010 r. w Komisjach: Polityki Gospodarczej Miasta i Polityki Społecznej Miasta. Od 2010 do lutego 2014r. była Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej, do momentu odwołania jej przez większość radnych, którą stanowili radni SLD. W tej kadencji zgłosiła ponad 60 interpelacji pisemnych i szereg ustnych problemów, sygnalizowanych przez mieszkańców Będzina lub tych, które sama zaobserwowała. Zawsze starała się rozwiązywać problemy, z którymi zgłaszali się do niej mieszkańcy Będzina, nie tylko z terenu jej okręgu wyborczego. Oto niektóre ze spraw zgłoszonych w formie interpelacji, podczas posiedzeń komisji stałych lub u odpowiednich służb, które doczekały się realizacji:

* rozbiórka budynku stojącego między ulicami Górną a Górą Zamkową (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Będzina z 18.05.2011r.)

* wymiana ławek na nowe antydewastacyjne i zwiększenie ich ilości w Parku na os. Warpie

* wykonanie nowych schodów wejściowych na klatkę do budynku przy ul. Sienkiewicza

* przywrócenie pasów dla pieszych z osiedla Warpie do Parku

* „Rewaloryzacja Parku na osiedlu Warpie”, czyli zmiana wizerunku Parku na Warpiu polegająca na uatrakcyjnieniu i poprawie bezpieczeństwa w nim (m.in. oświetlenie, alejki, miejsce rozrywki)

* wykonanie dla młodzieży Skatepark-u

* wykonanie schodów z parku na Warpiu w kierunku Al. Kołłątaja

* wykonanie chodnika obok garaży na cmentarz /na osiedlu Warpie/

* remont dużych i małych schodów w Parku na osiedlu Warpie

* zamontowanie barierek przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Krakowskiej na os. Warpie

* interwencja w sprawie przeciekającego dachu w SP nr 8 (doraźne zabezpieczenie dachu i pomalowanie sal)

* wykonanie ścieżki – chodnika z Warpia na cmentarz

* zabezpieczenie okna piwnicznego kamienicy przy ul. Sączewskiego 13 oraz wymiana dziurawej rynny

* stałe interwencje w sprawie poprawy bezpieczeństwa w wielu rejonach miasta, w sprawie poprawy estetyki w mieście (m.in. psie odchody, zniszczona kostka brukowa z deptaka przy ul. Małachowskiego, poprzewracane słupki itp.)

Radna Powiatu Będzińskiego (kadencja 2018-2024). Głosami Wyborców Będzina, Łągiszy i Grodźca – z szóstego miejsca na liście KW Prawo i Sprawiedliwość – zdobyła po raz drugi mandat radnej Rady Powiatu Będzińskiego, osiągając dużą ilość głosów (aż 739), a tym samym drugi wynik na liście (po osobie z pierwszej pozycji na liście) i znakomity piąty wynik – co do ilości głosów – na wszystkich kandydujących do powiatu będzińskiego.    

Wsłuchując się w głosy Mieszkańców, na bieżąco interweniowałam i pisałam interpelacje, które kierowałam do władz powiatu i gminy. Wiele spraw i problemów udało się doprowadzić do pozytywnego finału dzięki przychylności odpowiednich organów, władz i jednostek. Przedstawię tylko niektóre z podjętych przeze mnie działań.

  • INTERPELACJE i ZAPYTANIA w kadencji 2018-2024, w takich sprawach jak np.:

– zlikwidowania ubytków w nawierzchni jezdni ulicy 27 Stycznia w Będzinie, w dzielnicy Małobądz, przy cmentarzu komunalnym

– zlikwidowanego progu zwalniającego na ulicy 1 Maja, przy parku na osiedlu Warpie i wykonania nowego rozwiązania (władze zaproponowały – wyniesione przejście dla pieszych)

– dzików będących zagrożeniem dla zdrowia i życia Mieszkańców Będzina, Grodźca i Łagiszy, niszczących bramy, posesje itp.

– ułatwienia pasażerom korzystania z tramwajów, poprzez podwyższenie peronów tramwajowych (położenie płyt nawierzchniowych EPT) na przystankach tramwajowych w Będzinie

– włączenia tablicy świetlnej z rozkładem jazdy na przystanku tramwajowym przy cmentarzu tzw. pogońskim, przy ul. Małobądzkiej w Będzinie

– naprawy nawierzchni drogi powiatowej (ulica Józefa Piłsudskiego) w Będzinie, od ulicy Małobądzkiej, w kierunku Syberki

– naprawy ubytków w nawierzchni drogi powiatowej (ulica Sielecka) i zaplanowania remontu

– naprawy chodnika przy ulicy Staszica, od kościoła NSPJ do ul. Paryskiej na Ksawerze

poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez patrole policji kierowane w różne rejony miasta

– zabezpieczenia spadającego na chodnik tynku z kamienicy przy ul. Zawale 21

– wymiany wiat przystankowych autobusowych i tramwajowych, m.in. przy ul. Brata Alberta oraz ul. Małobądzkiej

– wykonania chodnika przy ul. Krakowskiej w Będzinie /od cmentarza w kierunku Kamionki

– zamontowania nowej lampy na miejscu zniszczonej, w parku na Warpiu, przy schodach wychodzących na Aleję Kołłątaja oraz naprawy zepsutych lamp w centrum Będzina i osiedlach oraz ich systematycznego przeglądu i napraw.

Za największy sukces tej kadencji uważam – powstanie sygnalizacji świetlnej na Alei Kołłątaja na tzw. przejściu śmierci, o którą zabiegałam wiele lat. Już w maju 2018 r. zarejestrowałam i zorganizowałam – z pomocą panów Roberta, Bartka i wielu Mieszkańców – pikietę, która przyczyniła się do postawienia barierek, odpowiednich znaków oraz wykonania sygnalizacji.

Dodatkowo: prowadziłam mobilne dyżury sprawdzając jak wygląda miasto i jakie są potrzeby Mieszkańców.

  • Jako radna poparłam wiele pomysłów i przedsięwzięć służącym Mieszkańcom i głosowałam za nimi na sesjach.

  • Od wielu lat prowadzę szereg akcji, np. porządkowanie i dbanie o groby polskich bohaterów i zasłużonych dla miasta mieszkańców.

  • W działalności społecznej staram się wspierać potrzebujących, chorych, samotnych, być zawsze z ludźmi i dla ludzi. Współpracuję ze stowarzyszeniami, instytucjami, wspierając je na różne sposoby.

Podziel się na:
  • Print
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Dodaj do ulubionych
  • Twitter