Odpowiedź w sprawie remontu ul. Sieleckiej w Będzinie

Przyszła odpowiedź na moją Interpelację, skierowaną do Starosty Będzińskiego, dotyczącą zminimalizowania uciążliwości związanych z przebudową drogi (ul. Sieleckiej) tj. zadaniem współfinansowanym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Treść Interpelacji: „Proszę w imieniu swoim oraz Mieszkańców ulic: Sieleckiej i Kościuszki o zminimalizowanie uciążliwości wynikających z przebudowy w/w drogi powiatowej. Mieszkańcy czują się (cytat) „wykluczeni społecznie i komunikacyjnie”. Rozumiem, że remonty wiążą się z uciążliwościami ale proszę o ich zminimalizowanie.

Mieszkańcy skarżą się, że nie mają tymczasowych bezpiecznych kładek/przejść do swoich domów, istnieje też problem bezpiecznego dotarcia do szkół, miejsc pracy, sklepów, placówek związanych z opieką medyczną itp. Według pozyskanych informacji Mieszkańcy zostali pozbawieni przejścia dla pieszych zlokalizowanego na torowisku na pograniczu Będzina i Sosnowca. Dodatkowo np. niezabezpieczony kanał (foto) przy wjeździe na posesje przy ul. Sieleckiej, lokatorzy sami muszą zabezpieczać, żeby nie urwać koła w pojazdach. Sądzę, że w tym przypadku, zabrakło odpowiedniej konsultacji i spotkania z Mieszkańcami, których bezpośrednio dotyka problem związany z trwającą przebudową. Mieszkańcy mówią, że (cyt.) „tracą cierpliwość”. Uważam, że przy dobrej woli i kontroli nadzoru, da się pomóc Mieszkańcom. Bardzo proszę o szybką interwencję w tej sprawie. Katarzyna Maciejewska”.

W odpowiedzi pana Starosty Sebastiana Szaleńca czytamy m.in.: „Gwałtowne załamanie się pogody w postaci ciągłych i obfitych opadów atmosferycznych nie dało możliwości Wykonawcy realizowania robót zgodnie z zaplanowanym harmonogramem prac. Pomimo występujących utrudnień, do chwili obecnej wykonano chodnik na całej długości przebudowywanego odcinka drogi, co zapewni bezpieczeństwo uczestników ruchu, a jednocześnie prowadzone są prace związane z zapewnieniem przejezdności. Dodatkowo informuję, że przejście dla pieszych przez torowisko zostało zlikwidowane ze względu na prowadzone równolegle prace modernizacyjne linii kolejowej„.

Podziel się na:
  • Print
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Dodaj do ulubionych
  • Twitter