Ratujmy Zabytki Naszego Cmentarza!

Kolejna XVI KWESTA Ratujmy Zabytki Naszego Cmentarza ma na celu zebranie funduszy, które przeznaczone zostaną na odnowienie kolejnego grobu na będzińskim cmentarzu. Do tej pory udało się zebrać niemal 300 Czytaj więcej…

XII Będzińska Kwesta „Ratujmy zabytki naszego cmentarza” 2015

Kwestę pod hasłem „Ratujmy zabytki naszego cmentarza” zainicjowaną przed laty, udaje się realizować dzięki życzliwości ludzi dobrej woli, którzy wspierają zbiórkę wrzucając datki do puszek osób stojących na będzińskich nekropoliach. Czytaj więcej…