Petersburg: (13-15 listopada) międzynarodowa konferencja o abp. Janie Cieplaku

Petersburg: międzynarodowa konferencja o abp. Janie Cieplaku „Znaczenie życia i działalności arcybiskupa Jana Cieplaka dla Kościoła katolickiego w Rosji i w Polsce 1882 – 1926” – to tytuł międzynarodowej konferencji Czytaj więcej…