Rozrzutni poprzednicy Powiatu i fatalna sytuacja finansowa…

„Biorąc pod uwagę przedstawione w sprawozdaniu dane i informacje Skład Orzekający zaniepokojony jest sytuacją finansową Powiatu Będzińskiego, dlatego wskazuje na potrzebę podjęcia niezwłocznie działań prowadzących do poprawy sytuacji finansowej, w Czytaj więcej…