Nowa nawierzchnia ul.Sienkiewicza w Będzinie !

ZAKOŃCZONY REMONT ULICY SIENKIEWICZA W BĘDZINIE. W marcu br. RADNA Powiatu Będzińskiego KATARZYNA MACIEJEWSKA informowała na swojej stronie i FB o tym, że Radni Powiatu Będzińskiego podjęli uchwałę w sprawie remontu nawierzchni ulicy Sienkiewicza w Będzinie. Stan nawierzchni ulicy Sienkiewicza od wielu lat był bardzo zły. Ale to już przeszłość. 16 sierpnia otwarty został wyremontowany odcinek tej ulicy. Jak czytamy na stronie Starostwa: „ZAKRES ROBÓT przebudowy ul. Sienkiewicza objął:
– sfrezowanie istniejącej nawierzchni jezdni, wykonanie odcinkowo warstwy podbudowy wyrównawczej i nowej warstwy ścieralnej 6 600 m2 z asfaltobetonu na odcinku 850 m długości;
– wymiana wpustów ulicznych, przykanalików oraz ułożenie pierścieni odciążających na studniach rewizyjnych, kanalizacyjnych z wymianą włazów;
– oznakowanie poziome.
Zadanie zostało zrealizowane w 50% w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 oraz 25% z budżetu Miasta Będzina.
Wykonawcą zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej 4722 S – ulica Sienkiewicza w Będzinie – etap II” wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego, było Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Chorzowie. Umowa z WPRD została podpisana w dniu 15.05.2017 r. i opiewała na kwotę 613 954,38 zł brutto. Wielomiesięczny remont ulicy, który rozpoczął się od przekazania terenu budowy w dniu 22.05.2017 r., zakończył się w dniu 07.08.2017 r.”. Galeria foto na: https://www.facebook.com/katarzyna.anna.maciejewska/photos/pcb.2393331094138836/2393330397472239/?type=3&theater

Podziel się na:
  • Print
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Dodaj do ulubionych
  • Twitter