INTERPELACJA w sprawie wykonania chodnika

Radna Katarzyna Maciejewska siedzi przy stole przed monitorem komputera

Radna KATARZYNA MACIEJEWSKA złożyła wczoraj 19 lutego – INTERPELACJĘ w sprawie wykonania odcinka chodnika przy ul. Brzozowica w Będzinie, w rejonie gdzie powstaje droga na miejską plażę. Foto na: https://www.facebook.com/katarzyna.anna.maciejewska/photos/pcb.2490063921132219/2490062727799005/?type=3&theater  Oto treść interpelacji:

Interpelacja

Radna KATARZYNA MACIEJEWSKA działając w trybie paragrafu 29/ paragrafu 30 regulaminu pracy Rady Powiatu Będzińskiego kieruje niniejszą interpelację do Zarządu Powiatu

                                                                                                            w sprawie

wykonania niewielkiego odcinka chodnika przy ul. Brzozowica: od drogi, która będzie prowadziła na powstającą plażę /od numeru budynku 104/ do Osiedla Brzozowica

Zwracam się w imieniu mieszkańców ulicy i Osiedla Brzozowica z prośbą o wykonanie niewielkiego odcinka chodnika przy ul. Brzozowica: od miejsca gdzie będzie wjazd/droga na powstającą plażę /od numeru budynku 104/ do nowego Osiedla Brzozowica.

Chodnik przy w/w ulicy kończy się przed wjazdem w kierunku powstającej plaży. Może przy okazji tej inwestycji, dobrze byłoby zrobić brakującą część chodnika, która prowadziłaby do nowego osiedla. Chodnik pozwoli mieszkańcom pobliskich domów dojść na plażę, a także przemieszczać się wszystkim mieszkańcom tej dzielnicy do sąsiadów. Do tej pory zmuszeni są chodzić ruchliwą ulicą, co poważnie naraża ich na utratę zdrowia i życia! (w załączeniu zdjęcia). Dodatkowym zagrożeniem dla nich jest prędkość samochodów użytkujących tę drogę!

Proszę Zarząd powiatu o przekazanie tej Interpelacji Prezydentowi Będzina.

Podziel się na:
  • Print
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Dodaj do ulubionych
  • Twitter