„AS – Aktywny Senior. Powiatowy Program dla Seniorów na lata 2014-2018”.

2014_06_09_as_aktywny_senior_logoPowiat Będziński zaprasza przedsiębiorców do współpracy przy realizacji programu „AS – Aktywny Senior. Powiatowy Program dla Seniorów na lata 2014-2018”. Korzyści dla Przedsiębiorców: rozpoznawalność i dobra reklama, przyjazny wizerunek i wsparcie dla seniorów, zwiększenie konkurencyjności na rynku, pozyskanie  nowych stałych klientów. Oferujemy:

 • zamieszczenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Będzinie oferty dotyczącej zniżek i ulg oferowanych przez Partnera dla posiadaczy „Karty AS -Aktywnego Seniora” i jej aktualizacji co najmniej raz w roku;
 • zamieszczenie informacji na temat zniżek i ulg oferowanych przez Partnera
  dla posiadaczy „Karty AS – Aktywnego Seniora” co najmniej dwa razy w roku
  w gazecie samorządowej „Wydarzenia Powiatu Będzińskiego”;
 • informowanie osób korzystających z „Karty AS – Aktywnego Seniora” o zniżkach
  i ulgach oferowanych przez Partnera w postaci umieszczenia takich informacji
  w katalogu Partnerów, którzy przystąpili do realizacji programu pn. „AS – Aktywny Senior. Powiatowy Program dla Seniorów na lata 2014-2018”;
 • podanie informacji o zniżkach oferowanych przez Partnera dla posiadaczy „Karty AS – Aktywnego Seniora” do: a)  jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Będzinie (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności, Powiatowy Urząd Pracy), b) Urzędów Miast i Gmin Powiatu Będzińskiego, c) Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, d) Stowarzyszeń zwykłych rejestrowanych w Starostwie Powiatowym w Będzinie, które w swoich statutach mają wpisane działania na rzecz osób starszych.
 • rozpowszechnianie oferty dotyczącej zniżek i ulg oferowanych przez Partnera dla posiadaczy „Karty AS -Aktywnego Seniora” podczas organizowanych przez Powiat Będziński pikników, festynów i innych wydarzeń plenerowych.

Oczekujemy: udzielenia ulg oraz zniżek cen usług oferowanych przez Partnera dla posiadaczy „Karty AS – Aktywny Senior” (mieszkańców Powiatu Będzińskiego powyżej 60 roku życia). Kontakt: Wydział Oświaty i Rozwoju Społecznego Starostwa Powiatowego w Będzinie, 42-500 Będzin, ul. Sączewskiego 6, tel. 32 368-07-16.

za: http://powiat.bedzin.pl/aktualnosci/2267-as-aktywny-senior-powiatowy-program-dla-seniorow-na-lata-2014-2018-a

Podziel się na:
 • Print
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Dodaj do ulubionych
 • Twitter